top of page

We zijn meer dan ooit 'globally connected'. De gemiddelde Nederlander staart meer dan de helft van zijn (wakkere) leven naar een scherm en we kijken gemiddeld meer (en langer) naar onze smartphone dan naar onze partner. De negatieve psychologische, sociale en culturele impact hiervan is enorm. 

Dit kan anders.

Waarom een digital detox?

  • 40% van de NL'ers tussen de 21-40 jr geeft aan behoefte te hebben een een vakantie zonder internet

  • 63% van de NL'ers die zonder smart phone op vakantie ging, had een leukere vakantie

  • de druk om altijd online te zijn leidt steeds vaker tot psychische en fysieke klachten

  • Nicholas Carr - auteur van "Shallows: what the internet is doing tour brains" - zegt dat we een slechtere concentratie hebben, minder creatief zijn en oppervlakkiger denken

  • The British Psychology Society heeft het over "technostress" en "socialbesitas" die een slechte invloed hebben op je gezondheid

  • 95% van ons checkt telefoon/laptop/ipad voor het naar bed gaan. Kunstlicht verhoogd alertheid en verlaagd melatonine met 22% wat een negatieve invloed heeft op slaap, functioneren en je humeur

  • De gemiddelde werknemer checkt meer dan 40 websites per dag en verandert 37 keer per uur van activiteit terwijl maar 2% van ons geschikt is voor multitasken zonder dat het functioneren afneemt

Even afstand nemen van "de wereld van het scherm" geeft ons de ruimte te reflecteren op het tijdperk van burn-out, multi-tasken, druk druk druk, alles-sociale-media en vermoeidheid. 

Het is tijd ook om ons opnieuw te verhouden tot de digitale wereld. Want ja, ze is fantastisch, de wereld aan je voeten, maar het gevoel altijd online te moeten zijn en op elke bericht, elke piep te moeten antwoorden geeft ons ook het gevoel overweldigd te worden door de techniek en levert een zekere mate van constante spanning, zonder dat we tijd hebben even rustig adem te halen.

Tijd om nieuwe relaties te leggen!

Digital Detox

"Disconnect to reconnect"

bottom of page